Vortospecoj

Enhavaj Vortoj

 • falelexi (f) - verbo (v)
  • linkuli falelexi (b.lin) - ligverbo (v.lig)
  • ojetoli falelexi (b.oj) - transitiva verbo (v.tr)
  • nenojetoli falelexi (b.nenoj) - netransitiva verbo (v.netr)
  • oroojetoli falelexi (b.oro) - (agata) ambaŭtransitiva verbo (v.amb)
  • sahayli falelexi (b.sah) - helpverbo (v.help)
 • manerlexi (m) - adverbo (adv)
 • namelexi (n) - substantivo (s)
  • pornamelexi (pn) - pronomo (pron)
   • suyali pornamelexi (su pn) - posedaj pronomoj (pos pron)
  • suli namelexi (su n) - propra nomo (prop n)
 • sifalexi (s) - adjektivo (adj)
  • suyali sifalexi (su s) - posedaj adjektivoj (pos adj)
 • tosifulexi (t) - adjektivo/adverbo (adj/adv)
  • suli tosifulexi (su t) - propra adjektivo/adverbo (prop adj/adv)

Funkciaj Vortoj

 • dingyalexi (d) - determinilo (det)
 • intrelogalexi (il) - interjekcio (interj)
 • linkulexi (l) - konjunkcio (conj)
 • numer (num) - numeralo (num)
 • partikul (par) - partikulo (part)
 • plasilexi (p) - adpozicio (adp)
  • lefeplasilexi (lp) - prepozicio (prep)
  • xafeplasilexi (xp) - postpozicio (postp)

Afiksoj

 • fikso (fik) - afikso (afk)
  • lefefikso (lfik) - prefikso (pfk)
  • xafefikso (xfik) - sufikso (sfk)

Frazeroj

Krom unuopaj vortoj, ankaŭ diversaj frazeroj aperas en la Globasa vortaro. Pluraj ekzemploj estas listigitaj malsupre.

 • jumlemon (jm) - frazero (phrs)
  • plasilexili jumlemon (p jm) - prepozicia frazero (prep frazer)
  • jumlemonli plasilexi (jm p) - frazera prepozicio (frazer prep)
  • falelexili jumlemon (f jm) - verba frazero (v frazer)